BIM → Solibri

Solibri Introduksjon (SOL001)


Beskrivelse
Mål:
Etter gjennomført kurs, skal du kunne:
- Opprette, tilpasse og dele saker som omhandler en BIM med Solibri Anywhere
- Navigere en BIM med Solibri Anywhere
- Tilpasse 3D visningen av en BIM med Solibri Anywhere

Krav til utstyr:
- En datamaskin, en relativt ny, ordinær kontor PC vil tilfredsstille minimumskravene
- Mus, med rullehjul
- 2 skjermer (en for kurset, en for Solibri)
OBS! Dersom du ikke har to PC-skjermer, kan du ta dette kurset fra mobilen i appen TalentLMS og domene NESO
- Internett-tilgang

Innholdet i kurset:
Kurset gir deg grunnleggende innføring i de mest nyttige verktøyene og funksjonene som Solibri Anywhere tilbyr. Som en ansatt i en entreprenørbedrift skal du kunne navigere, tilpasse 3D visningen, opprette saker og dele disse sakene med andre aktører i bransjen som benytter seg av BIM. For å effektivisere informasjonsflyten mellom aktører, øke kvaliteten på informasjonsutveksling og redusere kostnader.

Du skal kunne videreformidle informasjonen fra informasjonsmodellen til aktører som skal ta beslutninger. Med aktører menes både internt i bedriften. Som nærmeste leder, kalkulasjon, innkjøp og utførende. Videreformidlingen av informasjon kan også rettes mot fagarbeidere på byggeplass, underentreprenører, arkitekter, rådgivere, prosjekterende, tiltakshaver/bestiller eller andre som er involvert i prosjektet.

Hovedfokuset i dette kurset går til bruk av IFC og BCF, to åpenBIM standarder som er utarbeidet av buildingSMART. Hensikten bak disse standardene er programvare-uavhengighet og at en skal kunne dele og bruke BIM på tvers av programvarer og tjenester. Eksempler på modelleringsprogramvarer som støtter denne typen teknologi er: Archicad, Autodesk Revit, Tekla og DDS-CAD. Andre annerkjente programvarer som støtter IFC og BCF er: Solibri, StreamBIM, Dalux, IX Project (Interaxo), Bimsync, Vrex og flere..

Varighet er ca 4 timer, avhengig av hvor fort du tar stoffet.

Innhold
 • Introduksjon til NESO E-læring
 • Deltaker på NESO`s BIM skole?
 • Informasjons matrise
 • 1. Introduksjon
 • 1.0 Mål for kurset
 • 1.1 Krav til utstyr
 • 1.2 Kursets innhold
 • 2. Solibri Anywhere, nedlasting og installasjon
 • 2.0 Opprette brukerkonto
 • 2.0 Lenke til oppretting av brukerkonto
 • 2.1 Laste ned og installere Solibri Anywhere
 • 2.1 Lenke til nedlasting av Solibri Anywhere
 • 2.2 Menyer, verktøy og visninger
 • 3. Laste inn og lagre modell
 • 3.0 Laste inn modell
 • 3.0 Lenke til nedlasting av modell
 • 3.1 Lagre modell
 • 4. Navigasjon i 3D visning
 • 4.0 Grunnleggende navigasjon
 • 4.1 Befaringsmodus
 • 5. Min første saksliste og sak
 • 5.0 Saksliste
 • 5.1 Sak
 • 5.2 Gi kontekst til saker
 • 6. Tilpasse 3D visningen
 • 6.0 Velge etasjer
 • 6.1 Opprette sak for hver etasje
 • 6.2 Skjule bygningsdeler
 • 6.3 Gjør gjennomsiktig og skjule bygningsdeler
 • 6.4 Snitt bygningen
 • 6.5 Sortere saker
 • 6.6 Se utvalgte bygningsdeler
 • 7. Informasjon i modellen
 • 7.1 Felt: Info, identifiserende og beskrivende informasjon
 • 7.2 Felt: Location, Informasjon om lokasjon og plassering
 • 7.3 Felt: Quantity, Informasjon om dimensjoner og mengder
 • 7.4 Koble bygningsdeler til saker
 • 8. Opprette saker eksempel
 • 8.0 Eksempel sak 1
 • 8.1 Eksempel sak 2
 • 8.2 Selekteringskurv
 • 9. Tilpasse saker
 • 9.0 Oppdatere sak 1
 • 9.1 Oppdatere sak 2
 • 9.2 Oppdatere sak 3 - Måleverktøy
 • 9.3 Oppsummering - Opprette saker
 • 9.4 Sortere og markere saker
 • 10. Dele saker og motta saker fra andre
 • 10.1 Lagre PDF av sakslisten
 • 10.2 Lagre BCF av sakslisten
 • 10.3 Laste inn saksliste fra andre
 • 10.4 Oppdatere eksisterende saksliste med saker fra andre
 • 10.5 BCF server og skylagring
 • 10.6 Oppsummering av kurset
 • Tilbakemeldingsskjema
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid