BIM → Solibri

Solibri Regler (SOL003)


Beskrivelse
I denne avsluttende modulen for Solibri skal vi se nærmere på hvordan man kan jobbe med regler i Solibri for å automatisere og effektivisere en kvalitetskontroll av en 3D modell.

OBS! For å kunne gjennomføre dette kurset, trenger du tilgang til Solibri Office.
Dersom du ikke har lisens til Solibri Office tilgjengelig, send en henvendelse til mats@neso.no eller kompentanse@neso.no.

Mål for kurset:
Etter gjennomført kurs skal du:
- Kunne opprette egne regelsett i Solibri
- Kunne tilpasse egne regler i Solibri
- Ha kjennskap de mest anvendte reglene for kontroll av informasjon i en BIM
- Ha kjennskap de mest anvendte reglene for kontroll av geometri i en BIM
Innhold
 • Introduksjon til NESO E-læring
 • NÅR DU STARTER DETTE KURSET VIL EN FAKTURA SENDES TIL BEDRIFTEN
 • Introduksjon til kurset
 • 1.0 Solibri Office lisens
 • 1.1 Introduksjon Solibri Del 3
 • 1.2 Nedlasting av modeller
 • Bruke regler og tolke resultater
 • 2.0 Åpne Solibri Office
 • 2.1 Sett Disciplin
 • 2.2 Åpne ett Ruleset
 • 2.3 Åpne flere Ruleset
 • 2.4 Kollisjoner i arkitektmodell
 • 2.5 Lagre som
 • 2.6 Kollisjoner i bærekonstruksjonsmodell
 • 2.7 Hvor er feilen?
 • 2.8 Kollisjoner i ventilasjonsmodell
 • 2.9 Lagre som og sammenstille flere modeller
 • 2.10 Tverrfaglig kontroll
 • Kontroll av informasjon
 • 3.0 Intro til egne Ruleset
 • 3.1 Rules og Ruleset
 • 3.2 Ruleset Manager
 • 3.3 Opprette og lagre nytt Ruleset
 • 3.4 Kontroller at navn på modellen samsvarer med disiplin
 • 3.5 Korrekt disiplin på RIB og RIV modell
 • 3.6 Lydkrav på vegger
 • 3.7 Kontroll av dimensjoner på komponenter
 • Kontroll av geometri
 • 4.1 Kontrollere duplikater
 • 4.1 Oppgave Kontrollere duplikater
 • 4.2 Kontrollere kollisjoner og overlapp
 • 4.2 Oppgave Kontrollere kollisjoner og overlapp
 • 4.3 Utforming av bygningselementer ARK vs RIB
 • 4.3 Oppgave Utforming av bygningselementer ARK vs RIB
 • 4.4 Avstand mellom bygningselementer ARK vs RIV
 • 4.4 Oppgave Avstand mellom bygningselementer ARK vs RIV
 • 4.5 Avstand mellom bygningselementer
 • 4.5 Oppgave Avstand mellom bygningselementer
 • 4.6 Kontrollere etasjehøyder
 • 4.6 Oppgave Kontrollere etasjehøyder
 • 4.7 Kontakt mellom bygningselementer
 • 4.7 Oppgave Kontakt mellom bygningselementer
 • 4.8 Fritt område rundt bygningskomponenter
 • 4.8 Oppgave Fritt område rundt bygningskomponenter
 • 4.9 Påkrevde egenskaper på bygningselementer
 • 4.9 Oppgave Påkrevde egenskaper på bygningselementer
 • 4.10 Relative forhold mellom elementer i modellen
 • 4.10 Oppgave Relative forhold mellom elementer i modellen
 • Tilbakemeldingsskjema
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid