BIM

Innføring i BIM for entreprenører (BIM001)


Beskrivelse
Praktisk og teoretisk gjennomgang av metoder som kan bidra til en mer effektiv og presis bruk av BIM for deg som entreprenør eller rådgiver.

Estimert gjennomføringstid: Ca 2 timer

Innhold
 • Introduksjon til NESO E-læring
 • Hvem er dette kurset for
 • BIM komponenter
 • BIM og VDC metodikk
 • BIM og programvare
 • BIM og utvekslingsformater (IFC)
 • BIM roller beskrivelser
 • BIM i kontrakter
 • Kontraktstilegg for BIM leveranser
 • BIM oppstart i egen bedrift
 • BIM mengder teori
 • Praktiske mengder fra en 3D modell - inner og yttervegger
 • Praktiske mengder fra en 3D modell - dekker og vinduer
 • BIM fremdriftsplanlegging og ICE møter
 • Fremdriftsplanlegging - bruk av MMI
 • Fremdriftsplanlegging - Ukes planlegging i Solibri
 • Fremdriftsplanlegging - bruk av 4D i synchro
 • Fremdriftsplanlegging - Taktplanlegging
 • Kommunikasjon - ICE møter
 • Kommunikasjon - Bruk av BCF som epost for modeller
 • Kommunikasjon - Praktisk bruk av BCF
 • Kvalitetskontroll - Teori
 • Kvalitetskontroll - Praktisk
 • Kvalitetskontroll - 3D skanning
 • 10 trinn for god BIM
 • Avsluttende informasjon
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres